Μαθήματα προγραμματισμού και σχεδιασμού ιστοσελίδων – HTML αρχεία, επικεφαλίδες, παράγραφοι, σύνδεσμοι, εικόνες.

Θα ξεκινήσουμε μία σειρά μαθημάτων προγραμματισμού και σχεδιασμού ιστοσελίδων για ηλικίες από 6 μέχρι 106 ετών. Ο προγραμματισμός είναι για όλους, όχι μόνο για αυτούς που τελειώσαν μία σχολή πληροφορικής. Τα παιδιά μας πρέπει να...

Read More