Στις επόμενες αναρτήσεις θα ασχοληθούμε με την jQuery. Η jQuery είναι μία JavaScript βιβλιοθήκη. Με την jQuery σε μία γραμμή κώδικα μπορούμε να γράψουμε εργασίες που απαιτούν πολλές γραμμές κώδικα Javascript. Η jQuery είναι ένα αρχείο JavaScript που τη καλούμε στο head της HTML. Με την jQuery εκτελούμε “δράσεις” σε στοιχεία HTML $(selector).action(). Στα παραδείγματα μας θα χρησιμοποιήσουμε το γεγονός $(document).ready(function(){// jQuery μέθοδοι...}); για να εκτελεστεί ο κώδικας της jQuery μετά τη φόρτωση του κειμένου, δείτε τα σχόλια στο κώδικα για να κατανοήστε πως λειτουργεί.

 

Δοκιμάστε!