Οι jQuery Selectors μας επιτρέπουν να επιλέξουμε και να αλλάξουμε στοιχεία της HTML, με βάση το όνομα(name), την ταυτότητα(id), τα είδη(types) και πολλά άλλα. Όλοι οι jQuery Selectors ξεκινούν με το σύμβολο του δολαρίου και παρένθεσης: $().

 

Δοκιμάστε!