Η jQuery περιέχει μεθόδους για την αλλαγή και το χειρισμό στοιχείων και χαρακτηριστικών της HTML.

 

Δοκιμάστε!