Όλες οι ενέργειες ενός χρήστη σε μία ιστοσελίδα ονομάζονται events(γεγονότα). Ένα γεγονός αντιπροσωπεύει την ακριβή στιγμή που θα συμβεί κάτι(μετακινώντας το ποντίκι, επιλέγοντας ένα κουμπί, κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο κ.α). Μερικά γεγονότα για το ποντίκι click, dbclick, mouseenter, mouseleave. Για το πληκτρολόγιο keypress, keydown, keyup. Για φόρμες submit, change, focus. Για παράθυρα load, resize, scroll.

 

Δοκιμάστε!