Με τη jQuery, είναι εύκολο να προσθέσουμε νέα στοιχεία ή περιεχόμενο. Θα δούμε τις μεθόδους append(), prepend().

 

Δοκιμάστε!