Η jQuery χρησιμοποιεί το σύμβολο του δολαρίου($) σαν shortcut. Υπάρχουν και άλλα javascript frameworks που μπορεί να χρησιμοποιούν το δολάριο($) σαν shortcut, τότε το ένα από τα δύο frameworks δεν λειτουργεί. Για αυτό στην jQuery υπάρχει η μέθοδος noConflict.

 

Δοκιμάστε!