Με τη jQuery μπορείτε να ολισθήστε(slide) στοιχεία HTML. Υπάρχουν οι μέθοδοι slideDown(), slideUp(), slideToggle().

 

Δοκιμάστε!