Με τη jQuery animate() μπορείτε να δημιουργείστε animations πολύ εύκολα.

 

Δοκιμάστε!