Με τη jQuery, είναι εύκολο να δούμε και να αλλάξουμε τις διαστάσεις από HTML στοιχεία. Θα δούμε τις μεθόδους width(), height().

 

Δοκιμάστε!