Με τη jQuery, είναι εύκολο να αλλάξουμε CSS στοιχεία. Θα δούμε τις μεθόδους addClass(),
removeClass(), toggleClass().

 

Δοκιμάστε!