Μια γραμμή προόδου(Progress Bar) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει πόσο διαρκεί μια διαδικασία. Το Bootstrap παρέχει διάφορους τύπους progress bars.

 

Δοκιμάστε!