Η πιο βασική List Group είναι μια μη διατεταγμένη λίστα με στοιχεία. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε Badges σε μια List Group που θα τοποθετηθούν δεξιά. Τα στοιχεία σε μια List Group μπορεί να είναι ακόμα υπερ-συνδέσεις, όταν ο χρήστης περάσει το ποντίκι από πάνω(hover) προσθέτει γκρι χρώμα φόντου. Ακόμη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Contextual Classes για να δώσουμε χρώμα στα στοιχεία της List Group. Γενικά μπορούμε να προσθέσουμε σχεδόν οποιοδήποτε HTML κώδικα μέσα σε ένα στοιχείο της List Group.

 

Δοκιμάστε!