Το Bootstrap υποστηρίζει όλους τους τύπους input(εισόδου) HTML5 : text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

 

Δοκιμάστε!