Στο Bootstrap μπορούμε να δημιουργήσουμε στυλ για τα στοιχεία input, textarea, και select με τη χρήση της class .form-control.

 

Δοκιμάστε!