Όταν θέλουμε να αποκρύψουμε ή να δείξουμε κάποιο κείμενο μπορούμε να το κάνουμε με το Bootstrap Collapse.

 

Δοκιμάστε!