Το Affix επιτρέπει σε ένα στοιχείο να είναι σταθερό σε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται συχνά στα μενού πλοήγησης ή στα social κουμπιά, για να παραμένουν σταθερά σε μια συγκεκριμένη περιοχή ανεξάρτητα από την κύλιση πάνω ή κάτω στη ιστοσελίδα.

 

Σταθερό οριζόντιο μενού πλοήγησης.

Δοκιμάστε!

 
 

Σταθερό κάθετο μενού πλοήγησης.

Δοκιμάστε!