Τα Bootstrap σήματα είναι αριθμητικές ενδείξεις για το πόσα στοιχεία συνδέονται με έναν σύνδεσμο.

 

Δοκιμάστε!

 

Οι Bootstrap ετικέτες χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με κάτι.

 

Δοκιμάστε!