Με το Bootstrap μπορούμε να ομαδοποιήσουμε μια σειρά από κουμπιά και να δημιουργήσουμε οριζόντιες, κάθετες, justified και nested ομάδες κουμπιών.

 

Δοκιμάστε!