Σχήματα

Μπορούμε να αλλάξουμε πολύ εύκολα τα σχήματα από τις εικόνες μας με το Bootstrap(στρογγυλεμένες γωνίες, κύκλοι, μικρογραφίες).

 

Δοκιμάστε!

 

Responsive

Οι εικόνες μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη, όπως και οι οθόνες, με το Bootstrap μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα τις εικόνες μας responsive. Μπορούμε ακόμη να κάνουμε responsive τα βίντεο ή τις παρουσιάσεις μας.

 

Δοκιμάστε!

 

Συλλογή εικόνων

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Bootstrap για να δημιουργήσουμε εύκολα μια συλλογή εικόνων.

 

Δοκιμάστε!