Στις επόμενες αναρτήσεις θα ασχοληθούμε με την AngularJS η οποία είναι ένα JavaScript framework που προσθέτει στην HTML νέα χαρακτηριστικά. Με την AngularJS είναι πολύ εύκολο να κάνουμε εφαρμογές SPA(Single Page Applications), όλα τα quiz στα μαθήματα μας έχουν γίνει με την AngularJS. Αρχικά θα ασχοληθούμε με βασικές έννοιες όπως τι είναι οι controllers, expressions, directives, modules και μετά θα εξετάσουμε έννοιες όπως DOM, Forms, Validation και άλλες. Απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της AngularJS είναι οι βασικές έννοιες σε HTML, CSS, και JavaScript.

 

Δοκιμάστε!