Στην AngularJS μπορούμε να εμφανίσουμε πολύ εύκολα tables με τη χρήση της ng-repeat.

 

Δοκιμάστε!