Στην AngularJS η υπηρεσία(service) είναι μία συνάρτηση(function) ή ένα αντικείμενο(object) που εκτελείται μέσα σε μία AngularJS εφαρμογή. Υπάρχουν τριάντα έτοιμα services(π.χ. $location, $http, $timeout, $interval). Στο παράδειγμά μας θα δούμε το $timeout service.

 

Δοκιμάστε!