Στις εφαρμογές μας με την AngularJS μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα δεδομένα στα στοιχεία input, select, button, textarea της HTML με τη χρήση της ng-model οδηγίας.

 

Δοκιμάστε!