Στις εφαρμογές μας με την AngularJS μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα εισόδου (input, textarea, select). Αν θέλουμε να επικυρώσουμε την είσοδο ενός χρήστη στην εφαρμογή μας είναι απαραίτητη η επικύρωση στον server.

 

Δοκιμάστε!