Στην AngularJS μπορούμε να προσθέσουμε φίλτρα(filters) για να μορφοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Η AngularJS έχει τα εξής φίλτρα: currency, date, json, limitTo, lowercase, number, orderBy, uppercase. Μπορούν να προστεθούν με τη χρήση του χαρακτήρα | που ακολουθείται από ένα φίλτρο.

 

Δοκιμάστε!