Η AngularJS δεσμεύει δεδομένα HTML χρησιμοποιώντας εκφράσεις(Expressions). Οι AngularJS εκφράσεις μπορούν να γραφούν με δύο τρόπους είτε μέσα σε διπλές αγκύλες {{ expression }}, είτε με τη μορφή ng-bind= ‘expression’ .

 

Δοκιμάστε!