Το AngularJS API(Application Programming Interface) είναι ένα σύνολο λειτουργιών JavaScript για την εκτέλεση κοινών εργασιών, όπως η σύγκριση, η επανάληψη και η μετατροπή δεδομένων. Μερικές API λειτουργίες είναι οι angular.isNumber, angular.lowercase, angular.uppercase, angular.isString.

 

Δοκιμάστε!