Μια ενότητα(module) της AngularJS καθορίζει μια εφαρμογή με τη χρήση της συνάρτησης angular.module. Μέσα στην εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε controllers, directives, filters, και άλλα στοιχεία της AngularJS.

 

Δοκιμάστε!