Έχουμε καλύψει τις βασικές έννοιες του Bootstrap framework, html, css και javascript και ήρθε η ώρα για να σχεδιάσουμε την πρώτη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι responsive(για όλες τις συσκευές desktop, laptop, tablet, smartphone) και περιέχει τέσσερα τμήματα(sections). Δείτε τα σχόλια στο κώδικα για να κατανοήσετε τα επιμέρους τμήματα της σελίδας. Μπορείτε να αντιγράψτε να τροποποιήστε και να χρησιμοποιήστε το θέμα για τις δικές σας ιστοσελίδες.

 

Δοκιμάστε!