JavaScript Functions

JavaScript Functions

Είναι μπλοκ κώδικα σχεδιασμένα για να εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία. Ορίζονται με τη λέξη-κλειδί function, που ακολουθείται από ένα όνομα και παρενθέσεις (). Τα ονόματα των function μπορούν να περιέχουν γράμματα, ψηφία, παύλες. Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα των παραμέτρων χωρισμένα με κόμμα: (παράμετρος1, παράμετρος2, …). Ο κώδικας που πρέπει να εκτελεστούν τοποθετείται μέσα σε αγκύλες: {}.

 

Δοκιμάστε!

 

JavaScript – Δήλωση, functions, events

JavaScript – Δήλωση

H JavaScript μπορεί να τοποθετηθεί στα body και head τμήματα μιας ιστοσελίδας. Στην HTML, ο κώδικας JavaScript πρέπει να βρίσκετε μεταξύ των στοιχείων script και /script.

JavaScript functions και events

Η JavaScript function είναι ένα μπλοκ κώδικα που εκτελείτε όταν “ζητηθεί”(καλεστεί). Για παράδειγμα μία function μπορεί να εκτελεστεί όταν συμβεί ένα γεγονός όπως το click του ποντικιού από ένα χρήστη.

 

Δοκιμάστε!